image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon


Bartın Üniversitesi Engelli Öğrenci Biriminin misyonu başta özel gereksinimli öğrencilerimiz olmak üzere tüm bireyler için üniversitemiz yerleşkesinin açık ve kapalı mekânlarına ulaşılabilir ve erişilebilir olmasını,
üniversitemizde eğitim alan özel gereksinimli bireylere ilişkin sorunların tespit edilmesini, çözüm önerilerinin geliştirilmesinde disiplinler arası araştırmalar ve etkinliklerde bulunulmasını, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere, özel gereksinimli bireylerin katılımını ve desteklenmesini, eğitim, öğretim ve sınav ortamlarını özel gereksinimli bireyler için uygun hale getirilmesi, engellilik ve engeller konusunda farkındalık oluşturulmasını sağlamaktır.