image/svg+xml
image/svg+xml

Formlar

Bartın Üniversitesi Engelli Öğrenci aşağıda yer alan formlar aracılığı ile özel gereksinimli öğrencilerin akademik ihtiyaçlarını (ders ve sınav uyarlamaları vb.) karşılamayı amaçlamaktadır. Hizmetlerin sağlanması öğrenci ve öğretim elemanı arasında yürütülen doğru iletişime bağlıdır. Bu nedenle yetersizlikten etkilenen öğrencilerimizin aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir;

Her dönemin başında o dönem için kayıt oldukları derslerin öğretim elemanları ile iletişime geçmek, kendi durumunu anlatarak ihtiyaçları hakkında öğretim elemanına bilgi vermek.

Her dönemin başında aldıkları derslerde uyarmalara gerek duydukları takdirde güncel engellilik raporunu danışma birimine teslim etmek.

Öğretim Uyarlama formlarını hazırlayarak (formları, danışma birimi web adresinden çıktı alarak ya da danışma birimine gelerek temin edebilirsiniz) ilgili öğretim elemanına iletmek. İlgili öğretim elemanı ve kendisi tarafından imzalanan formun bir kopyasını danışma birimine iletmek.

Engelsizler birimi web adresinde yer alan güncel form ve duyuruları takip etmek.