image/svg+xml
image/svg+xml

Akademik Uyarlama Kılavuzu

Bartın Üniversitesi Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü (BÜEÖBK) Üniversitemizde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını etkin hale getirmek ve gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmek amacıyla hizmet etmektedir. Bu amaç doğrultusunda eğitim sürecinde özel gereksinimli öğrenciye eğitim veren akademik personele bilgi vermek ve farklı yetersizlik gruplarına özgü olarak yapılabilecek uyarlamalara kılavuzluk etmek için kılavuzlar hazırlanmıştır.


Öğrenci Kılavuzu
Öğretim Elemanı ve İdari Personel Kılavuzu