image/svg+xml
image/svg+xml

Üyeler

 • Prof. Dr. Sedat Yazıcı ( Sorumlu Rektör Yardımcısı )
 • Yrd. Doç. Dr. Sinem TARHAN ( Koordinatör ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığı ABD
 • Doç. Dr. Fatma ÜNAL ( Üye ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD
 • Arş. Gör. Eda ÇÜRÜKVELİOĞLU KÖKSAL (Üye) Eğitim Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. M. Said Ceyhan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Hande Küçükönder İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. İ. Fatih Ceyhan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öztel İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Hande Uyar  İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Yusuf Bilgin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
 • Öğr. Gör. Fatma Sönmez Çakır  İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
 • Öğr. Gör. Neyzen Fehmi Dolar İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
 • Bilgisayar İşletmeni Uğur Yazıcı İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Ermedin Totiç Mühendislik Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Eyüp Burak Ceyhan Mühendislik Fakültesi
 • Şef Hüseyin Şahin Gözübüyük Mühendislik Fakültesi
 • Memur Abdurrahman Ağtaş Mühendislik Fakültesi
 • Tekniker Erkin Sucu Mühendislik Fakültesi
 • Esra Güner Orman Fakültesi
 • Arş. Gör. Zeynep Erol  Beden Eğitimi ve  Spor Yüksekokulu
 • Öğrt.Gör. Meryem Esra Öztabak  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
 • Hatice YILMAZ (Üye) Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphaneci
 • Şef Refik Ünver Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
 • Şef Turgay Delialioğlu Personel  Dairesi Başkanlığı
 • Psikolog Şenay Çakır Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı
 • Mimar Gülden Köse Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Arkeoloji Bölümü