• Dr. Öğr. Üyersi Sinem Tarhan ( Koordinatör ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığı ABD
  • Doç. Dr. Fatma Ünal ( Üye ) Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD
  • Arş. Gör. Eda Çürükvelioğlu Köksal (Üye) Eğitim Fakültesi
  • Hatice YILMAZ (Üye) Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı KütüphaneciBartın Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı © 2016